Επειδή κάθε κτίριο είναι μοναδικό και πολλές φορές οι τυποποιημένες λύσεις δεν είναι οι καλύτερες, προσφέρουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα ειδικών κατασκευών. Δείτε τα παρακάτω υποδείγματα ή επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.